Byggemodning og jordarbejde

I ROP A/S i Herlufmagle har vi forstand på at flytte jord. Både vores maskinførere og administration har en bred viden og væsentlig erfaring med at håndtere store jordmængder, og vi løser gerne dit næste jordprojekt uanset størrelse og omfang.

Vi er specialister inden for byggemodning af grund, og vi løser blandt andet opgaver for kunder i Hovedstadsområdet og på det øvrige Sjælland.

Hvad er byggemodning?

Byggemodning handler om at gøre grunden klar til et byggeri. Det kan for eksempel handle om at gøre grunden klar ved at anlægge kloakering og veje samt etablere el og vand. En byggemoden grund har sit eget matrikelnummer og kan findes på et kommunalt matrikelkort.

Rydning af bygninger og beplantning

Vi udfører alle former for rydningsarbejde. I forbindelse med mange projekter er der oftest behov for rydning af bygninger eller beplantning, inden projektet kan sætte af og komme i gang. Vi står derfor også for nedrivning af bygninger og oprydning af diverse fundamenter m.m. samt nedknusning af de egnede materialer på pladsen til genindflytning i projektet eller bortkørsel til godkendt modtagerstation.

Udgravning af byggegruber

Vi udfører alle former for byggegruber i alle niveauer. Ved udgravning af større byggegruber står vi gerne for udførelsen af spunsning, hvis ikke udgravning kan udføres med anlæg, samt sikring af byggegruben mod grundvand og vandindtrængen via grundvandssænkning i byggeperioden. Dette gør vi ved hjælp af sugespidsanlæg, så vi er sikre på, at byggeprocessen ikke forsinkes.

Jordflytning i forbindelse med infrastruktur- og byggeprojekter

Vi udfører alle former for jordflytning. I forbindelse med mange infrastruktur- og byggeprojekter skal der flyttes jord – og i mange tilfælde skal der flyttes meget jord. Dette er en af vores spidskompetencer, hvor vi har meget bred erfaring og den rette maskinpark til udførelse af dit jordflytningsprojekt.

Håndtering af forurenet jord

Hos ROP A/S er vi specialiserede i håndtering af jord. Om den er ren eller forurenet, står vi gerne for prøvetagning, klassificering og kortlægning samt anmeldelse af de forskellige klassificeringer og beregnede jordmængder til Jordweb. Med disse oplysninger kan myndighederne behandle sagen og herudfra give anvisning til godkendt jordtip, deponi eller kartering, som varetager håndtering herefter. Vi står selvfølgelig også for korrekt læsning og kørsel.

Jordtip i forbindelse med større og mindre mængder jord

Vi kan gennem vores søsterselskab, Dansk Jordmodtagelse A/S, aftage anvist kl. 0 og kl. 1 jord fra områder, der ikke er V1 og V2 kortlagt. Så hvis du har et projekt, hvor du skal af med jord i større eller mindre mængder, er du velkommen til at tage kontakt til René Ø. Petersen på telefon 40 98 98 90 eller via e-mail info@danskjordmodtagelse-as.dk.

Har du brug for hjælp til byggemodning eller jordarbejde?

Hvis du har brug for professionel hjælp til byggemodning eller jordarbejde på din grund, så kan vi tilbyde en billig pris på arbejde udført i højeste kvalitet. Vi har stor erfaring inden for området, og vi tilbyder altid konkurrencedygtige priser til vores kunder på Sjælland.

Hvad ROP A/S laver