Financial Accounting

It is our opinion that the accompanying “Key Ratio of ROP A/S” (accounting summary),
extracted from the audited annual accounts of ROP A/S for the financial years
2015, 2016, 2017 and 2018, in all material respects is consistent with the audited accounts.
The accounting summary includes key and net figures per. 31 December 2015, 2016, 2017 and
2018.

Read the account from 2018 here (in danish) 

Key figures 2018 (2017)

  • Return of Investment: 13,6 (9,9)
  • Profit ratio: 8,8 (5,9)
  • Solvency ratio: 34,9 (33,4)
  • Return on Equity: 33,7 (24,9)

Regnskab

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender
er rigtigt, dvs. konsistent med de reviderede regnskaber i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabssammendraget, der omfatter hoved- og nøgletal pr. 31. december 2015, 2016, 2017
og 2018, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede
regnskab for ROP A/S for året, der sluttede pr. denne dato.

Læs regnskabssammendraget her