Borede fundamenter

ROP A/S har specialiseret sig i borede fundamenter og har investeret i forskellige boremaskiner, jordbor og foringsrør til gravemaskiner i de forskellige størrelser. Vi kan således udføre borede fundamenter fra Ø300 til Ø1600 i 7 meters dybde med diverse foringsrør som standard. Vi tager dog også gerne udfordringen op, hvis du har et specialprojekt herudover.

Vi udfører de flester former for borede fundamenter

Oftest uføres borede fundamenter i forbindelse med opførelse af nye bygninger, hvor bundforholdende ikke har tilstrækkelig bæreevne til at bære de ønskede bygninger, eller hvor almindelig pilotering med ramning af pæle ikke kan udføres grundet for store vibrationer under udførelse. De borede fundamenter udføres nøje efter dimensioneringerne fra det projekterende. Dette sker med tilsyn af en geotekniker, som syner og godkender bundforholdende i udboringen, inden de udstøbes til den beskrevet kote.

Også i forbindelse med renoveringer og indvendigt i større bygninger, er det blevet mere brugt med borede fundamenter. Dette kræver dog, at den fornødne plads for udførelse er tilstede.

Borede fundamenter anvendes ved jord med dårlig bæreevne