Referencer2019-05-27T09:27:15+00:00

Referencer

Her finder du et udpluk af vores seneste projekter udført i hovedentreprise eller underentreprise.

Snekkersten Ny vandværk: Udgravning og bortkørsel af ca. 20.000 tons jord, for klargøring til fundamenter og kloak. Etablering af regnvands og spildevands kloak. Terrænregulering efter nedrivning af eks. vandværk samt færdiggørelse af udvendige kloakker. Arbejdet udføres for CC Brun

Sct. Hans – Retspsykiatri, Roskilde: Udgravning af fundamenter, indbygning af jord og gruspude, etablering af regn og spildevandsledninger. Arbejdet udføres for LM Byg

Herlev Hospital – udvidelse: Opbrydning, udgravning og indbygning af jord, kloak og belægning. Arbejdet udføres for FJ Poulsen

Rødovre Karreerne – opførelse af beboelser: udførelse af jord, kloak, beton og anlægs arbejder. Arbejdet udføres for Gråkjær A/S

Bella kvarteret i Ørestaden – byggemodning: udførelse af gravearbejde for ammunitionsrydning, miljø udgravning af byggegruber, etablering af diverse forsyningsledninger, anlægsarbejde i forbindelse med veje, stier og parkeringsarealer. Arbejdet udføres for Solstra A/S

Skovsbo udstykningen i Viby SJ. – byggemodning: udførelse af jord, kloak, forsyning, belægning og beplantning. Arbejdet udføres for Roskilde kommune

Skovkvarteret 1 i Ørestaden – byggemodning: udførelse af jord, kloak, forsyning og belægning. Arbejdet udføres for Rasmus Friis A/S

KMD i Ballerup – etablering af nye P-pladser P9 og P10: udførelse af jord og kloak. Arbejdet er udført for Malmos A/S

Skodsborg Kurhotel – udførelse af ny p-plads: udførelse af jord, kloak, anlæg, belægning og asfalt. Arbejdet er udført for Skodsborg Kurhotel

Bygma Frederiksværk – opførelse af ny butik i 3 etaper: udførelse af nedrivning, jord, kloak, forsyning, beton, belægning og asfalt. Arbejdet er udført for Bygma A/S

Humlebæk Strandvej – vejudvidelse med helleanlæg: udførelse af helleanlæg og udvidelse af vejanlæg og cykelsti for ny asfalt. Arbejdet er udført for Fredensborg kommune

Ny Ellebjerg – opførelse af boliger: udførelse af byggegruber. Arbejdet er udført for NRE A/S

P2 i Valby – renovering af maskinhallerne: udførelse af jord og kloak. Arbejdet er udført for JFP A/S

P2 i Valby – renovering af maskinhallerne: udførelse af jord, kloak og forsyninger. Arbejdet er udført for DFE

MOE 2 i Søborg – udvidelse af kontordomicil: udførelse af jord, kloak, borede fundamenter og belægning. Arbejdet er udført for JFP A/S

Nimbusparken Frederiksberg – opførelse af beboelser: udførelse af spuns og udgravning af byggegrube. Arbejdet er udført for JFP A/S

Interxion i Ballerup – tilbygning og udvidelse af plads: udførelse af jord, kloak, belægning og beplantning. Arbejdet er udført for C.C. Brun A/S

Priorparken i Brøndby – nyt P- anlæg med jord, kloak og anlæg. Arbejdet er udført for POST Nord A/S

Vallensbæk Stationstorv – ny Netto med beboelse: udførelse af jord og kloak. Arbejdet er udført for NRE A/S

Kløvervænget i Vallensbæk: udførelse af byggemodning, jord, kloak, forsyning, anlæg og belægning. Arbejdet er udført for REKA Gruppen A/S

Bella kvarteret i Ørestaden: udgravning af byggegrube

Snekkersten Ny vandværk

Kirsebærhaven i Søborg: anlægsarbejder