Jord2019-02-18T15:18:18+00:00

Jordarbejde

I ROP A/S har vi forstand på at flytte jord. Vi har en bred viden og erfaring med at håndtere store jordmængder, og med vores specialiseret maskinpark, som spænder bredt, og vores dygtige maskinfører, løser vi gerne jeres næste jordprojekt uanset størrelse og omfang.

Rydning

Vi udfører alle former for rydningsarbejde. I forbindelse med mange projekter, er der oftest rydning af bygninger eller beplantning, inden projektet kan sætte af og komme igang. Vi står derfor også for nedrivning af bygninger og oprydning af diverse fundamenter m.m., samt nedknusning af de egnede materialer på pladsen til genindflytning i projektet eller bortkørt til godkendt modtagerstation.

Udgravning af byggegruber

Vi udfører alle former for byggegruber i alle niveauer. Ved udgravning af større byggegruber, står vi gerne for udførelsen af spunsning, hvis ikke udgravning kan udføres med anlæg, samt sikring af byggegruben mod grundvand og vandindtrængen via grundvandssænkning i byggeperioden. Dette gør vi ved hjælp af sugespidsanlæg, så vi er sikker på, at byggeprocessen ikke forsinkes.

Jordflytning

Vi udfører alle former for jordflytning. I forbindelse med mange infrastruktur- og byggeprojekter skal der flyttes jord – og i mange tilfælde, skal der flyttes meget jord. Dette er en af vores spidskompetencer, hvor vi har meget bred erfaring og den rette maskinpark til udførelse af dit jordflytningsprojekt.

Jordforurening

Er din jord forurenet? Hos ROP A/S er vi specialiseret i håndtering af jord. Om den er ren eller forurenet, står vi gerne for prøvetagning, klassificering og kortlægning, samt anmeldelse af de forskellige klassificeringer og beregnede jordmængder til Jordweb. Med disse oplysninger kan myndighederne behandle sagen og herudfra give anvisning til godkendt jordtip, deponi eller kartering, som varetager korrekt håndtering herefter. Vi står selvfølgelig også for korrekt læsning og kørsel.

Jordtip

ROP A/S kan gennem sit søsterselskab, Dansk Jordmodtagelse A/S, aftage anvist kl. 0 og kl. 1 jord fra områder, der ikke er V1 og V2 kortlagt. Så hvis du har et projekt, hvor du skal af med jord i større eller mindre mængder, er du velkommen til at tage kontakt til René Ø. Petersen på tlf: 4098 9890 eller via mail: info@danskjordmodtagelse-as.dk.

 

Hvad ROP A/S laver