Kloakarbejde

ROP A/S er autoriseret kloakmester, som er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol og medlem af Dansk Byggeri. Dette er din sikkerhed for, at kloakarbejdet bliver udført efter gældende regler og forskrifter.

Spildevand og regnvand

Vi udfører alle former for spildevands- og regnvandskloak i alle dimensioner, såsom gravitationsledninger i beton, støbejern, rustfri stål, PP og PVC. Herudover også alle former for trykledninger, styret underboring, brønde, pumpebrønde og udskillere, samt separation af spilde- og regnvand fra fællesledning og diverse. Vi udfører desuden også skybrudsikring som forsinkelsesbassiner, vandtunneler, LAR-projekter, faskiner og vandbremser.

Drænvand

Vi udfører alle former for omfangs-, tæppe-, mark- og vejdræn i gravitationsledninger i alle dimensioner i PP og PVC, samt diverse rense/inspektions-, sandfangs- og pumpebrønde.

Kvalitetssikring

I ROP A/S har vi en KMA-afdeling (kvalitet, miljø og arbejdsmiljø), som varetager virksomhedens kvalitetssikring, miljø og arbejdsmiljø. Al vores kvalitetssikring udføres digitalt via smartphones og Byggeweb, hvor tegningsmaterialet, kontrolpaneler, samt daglige fotoregistreringer og anden dokumentation uploades. Dette giver rådgivere og bygherre en direkte mulighed for at følge med i vores arbejdsproces under selve udførelsen og en samling på KS-materialet af det udførte arbejde til sidst.

Vores KMA-konsulent udarbejder ligeledes APV for vores projekter for at sikre et godt arbejdsmiljø, og foretager jævnlige runderinger af vores projekter, da vi tager sikkerheden på pladserne alvorligt.