Bygma - Hillerød

Støbearbejde, forsyningsledninger, jord, kloak

Hos Bygma i Hillerød har vi været med til opførelsen af 1500 m2 stor lagerhal + 4000 m2 udenomsarealer.

Har du et spørgsmål? Skriv til os på info@rop-as. Eller udfyld vores kontaktformular og få et tilbud ved at blive kontaktet af en konsulent.

ROP A/S udfører støbearbejde, forsyningsledninger, jord- og kloakarbejde samt belægning:

  • Udførelse af ny stikvej fra Ydunsvej og til tømmerplads
  • Terrænregulering og kalkstabilicering af 5.500 m² tømmerplads
  • Udgravning for 1.500 m² trælasthal
  • Kloakering i bygning og på tømmerplads
  • Støbning af fundamenter og betondæk
  • Lægning af ca. 4.000 m² ny asfaltbelægning på tømmerplads
  • Styret underboring