Kongeengen

Jord, kloak, beton og spuns

På Drejervej 10, 2400 Kbh. NV, opføres ny boligkarre med et bruttoareal på ca. 1.500 m2 incl. underjordisk parkeringskælder. ROP A/S udfører jord, spuns, kloak- og betonarbejdet.

Har du et spørgsmål? Skriv til os på info@rop-as. Eller udfyld vores kontaktformular og få et tilbud ved at blive kontaktet af en konsulent.

ROP A/S udfører jord-, kloak-, spuns- og beton-arbejdet:

  • Sætning af 60 meter spuns langs Drejervej
  • Indbygning af 22 m³ regnvandsmagasin
  • Lægning af 725 meter dræn/kloakledning
  • Sætning af 70 sandfangs-, inspektions- og pumpebrønde
  • Støbning af 1050 m² 40 cm tyk bundplade
  • Støbning af liniefundament
  • Støbning af 19 punktfundamenter
  • Partiel oprensning af forurenet jord
  • Opfyldning af byggegrube